Arracades i piercings

Arracades i piercings

A les farmàcies sempre s’han posat arracades per nadons. El creixent interès social per les pràctiques de decoració del cos humà ha fet que, no només la colocació d’arracades, sino també  la col·locació de pírcings siguin tècniques cada cop més introduïdes en el nostre medi. Totes elles tenen en comú que trenquen la barrera de protecció natural més externa del cos humà, composta per la pell i les mucoses. Aquests canvis estètics tampoc no estan exempts de complicacions i les més importants són les relacionades amb les infeccions.

La col·locació d’un pírcing en condicions no adequades, pot ser la causa d’infeccions potencials pels virus transmesos per la sang, com els de les hepatitis B i C o el de la immunodeficiència humana.

Cal tenir en compte a l’hora de fer un pírcing que tot el material ha de ser esterilitzat amb autoclau o rebutjat. A la farmacia Volpelleres tenim autoclau i esterilitzem tot el material abans de posar-lo en contacte amb la pell.

La formació sanitària bàsica dels professionals i aplicadors en aquest camp  cal considerar-la fonamental per protegir la salut dels usuaris d’aquests serveis i la del personal  aplicador. A la farmacia Volpelleres tenim els professionals formats en centres acreditats.

A la farmàcia Volpelleres realitzarm pearcings a la zona del lòbul de la orella.